Garmin

Bảo hành có giới hạn cho sản phẩm không liên quan đến hàng không

 1. Các sản phẩm không có liên quan đến hàng không của Garmin được bảo hành bao gồm không có lỗi về vật liệu hoặc tay nghề nhân công trong một năm kể từ ngày mua. Trong giai đoạn này, Garmin sẽ theo lựa chọn duy nhất của mình, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào không bình thường trong sử dụng. Những hoạt động sửa chữa hoặc thay thế như vậy sẽ được thực hiện miễn phí cho khách hàng về bộ phận hoặc nhân công, với điều kiện là khách hàng chịu trách nhiệm về mọi khoản phí vận chuyển.
 2. Bảo hành này không áp dụng cho:
  1. Hư hỏng hoặc hao mòn thông thường, như vết trầy xước, vết nứt và vết đứt;
  2. Các bộ phận tiêu hao năng lượng, chẳng hạn như pin, trừ khi sản phẩm bị hư hỏng do lỗi do chất liệu hoặc tay nghề nhân công;
  3. Hư hỏng do tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, chất lỏng, bị ngập nước, hoả hoạn hoặc các nguyên nhân bên ngoài;
  4. Hư hỏng gây ra được thực hiện bởi bất cứ ai không phải là một nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Garmin;
  5. Hư hỏng đối với một sản phẩm do sử dụng bên ngoài các thông số do Garmin quy định trong từng thời điểm;
  6. Hư hỏng đối với một sản phẩm đã được sửa đổi hoặc thay đổi mà không có sự cho phép bằng văn bản của Garmin;
  7. Hư hỏng đối với một sản phẩm đã được kết nối với nguồn điện và/hoặc cáp dữ liệu không được cung cấp bởi Garmin.
 3. Ngoài ra, Garmin có quyền từ chối yêu cầu bồi thường bảo hành đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ được và/hoặc sử dụng không đúng luật pháp của bất kỳ quốc gia nào. Sản phẩm chỉ được sử dụng như một phương thức trợ giúp cho du lịch và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào đòi hỏi phải đo chính xác hướng, khoảng cách, vị trí hoặc địa hình. Garmin không đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của dữ liệu bản đồ.
 4. Bảo hành có giới hạn này cũng không áp dụng cho và Garmin không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự xuống cấp nào trong việc sử dụng bất kỳ sản phẩm định vị Garmin nào do sử dụng gần bất kỳ máy cầm tay hoặc thiết bị khác sử dụng mạng băng rộng mặt đất hoạt động ở tần số gần với tần số sử dụng bởi Global Navigation Satellite System (GNSS) như Global Positioning Service (GPS). Việc sử dụng các thiết bị như vậy có thể làm suy yếu việc tiếp nhận các tín hiệu GNSS.
 5. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO HÀNH ĐƯỢC BẢO ĐẢM VÀ GARMIN SẼ TỪ CHỐI, TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO HÀNH KHÁC, DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HOẶC BAO GỒM MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KHÁC. GARMIN CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG SẢN PHẨM SẼ KHÔNG CÓ KHIẾM KHUYẾT, AN TOÀN VỚI VI RÚT, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, ĐẶC BIỆT LÀ NẾU CÁC DỮ LIỆU BẢN ĐỒ HOẶC PHẦN MỀM KHÔNG ĐƯỢC GARMIN CHO PHÉP SỬ DỤNG ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC SỬ DỤNG CÙNG VỚI SẢN PHẨM. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CÓ THỂ MANG ĐẾN CHO BẠN QUYỀN LỢI CỤ THỂ VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ KHÁC KHÁC, CÓ GIÁ TRỊ TỪ QUỐC GIA NÀY TỚI QUỐC GIA KHÁC. NẾU CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH KHÔNG THỂ BỊ LOẠI BỎ THEO LUẬT CỦA QUỐC GIA CỦA BẠN, THÌ CÁC BẢO HÀNH ĐÓ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI ĐIỂM CỦA BẢO HÀNH. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN BẢO HÀNH KÉO DÀI TRONG BAO LÂU, DO VẬY GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
 6. VỚI ĐIỀU LUẬT HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, GARMIN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, SỰ VI PHẠM (BAO GỒM KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH THEO TRÁCH NHIỆM) HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC, THEO QUY ĐỊNH HOẶC CÁC ĐIỀU KHÁC, CHO VIỆC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, THU NHẬP, KINH DOANH, HỢP ĐỒNG, HOẶC BẤT KÌ THIỆT HẠI NÀO, DÙ LÀ GIÁN TIẾP HOẶC DO THIỆT HẠI, DÙ LÀ HẬU QUẢ TRONG VIỆC SỬ DỤNG, LẠM DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY HOẶC CÁC TỔN HẠI CỦA SẢN PHẨM. MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC CÓ NGUYÊN NHÂN, DO VẬY CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.
 7. Garmin không chịu bất kì trách nhiệm nào về việc tử vong/thương tích cá nhân do hậu quả từ sự sơ suất của bạn.
 8. Nếu trong thời gian bảo hành, bạn gửi một yêu cầu bồi thường cho dịch vụ bảo hành theo “Bảo hành có giới hạn” này, sau đó Garmin sẽ: (i) sửa chữa sản phẩm, sử dụng các bộ phận mới hoặc các bộ phận đã sử dụng trước đây nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Garmin, (ii) thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm mới hoặc một sản phẩm đã được sửa chữa nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Garmin, hoặc (iii) trao đổi sản phẩm để được hoàn lại đầy đủ giá tiền bạn đã mua. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NÀY SẼ LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CHO TẤT CẢ VIỆC VI PHẠM BẢO HÀNH. Sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm có bảo hành 90 ngày. Nếu sản phẩm được gửi đến vẫn còn trong phạm vi bảo hành ban đầu, thì bảo hành mới là 90 ngày hoặc đến hết bảo hành 1 năm đầu tiên, tùy theo thời hạn nào dài hơn.
 9. Bảo hành có giới hạn này có hiệu lực tại quốc gia bạn mua hàng. Nếu bạn tìm kiếm dịch vụ bảo hành ngoài quốc gia mua lúc ban đầu, Garmin không thể đảm bảo rằng các bộ phận và sản phẩm cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm của bạn sẽ có sẵn do sự khác nhau về cung cấp sản phẩm và các tiêu chuẩn, luật và quy định áp dụng. Trong trường hợp đó, Garmin có thể tùy ý và tùy thuộc vào luật pháp hiện hành, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm của bạn bằng các sản phẩm và bộ phận tương tự của Garmin hoặc yêu cầu bạn gửi sản phẩm của mình đến một cơ sở được ủy quyền của Garmin ở nước mua ban đầu hoặc một đại lý được ủy quyền của Garmin ở nước khác có thể phục vụ sản phẩm của bạn, trong trường hợp đó, bạn sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất nhập khẩu áp dụng và phải trả tất cả thuế hải quan, VAT hoặc bất kỳ khoản thuế đối với hàng hoá hoặc dịch vụ, phí vận chuyển và các khoản thuế và phí liên quan khác. Trong một số trường hợp, tùy theo tiêu chuẩn của luật pháp hoặc quy định áp dụng tai quốc gia đó, Garmin và các đại lí của Garmin có thể không cung cấp dịch vụ cho sản phẩm ngoài quốc gia/khu vực bạn mua hàng hoặc hoàn trả sản phẩm được sửa chữa hoặc sản phẩm thay thế cho bạn.
 10. Trước khi tìm kiếm dịch vụ bảo hành, vui lòng truy cập và xem lại các phương thức trợ giúp trực tuyến có sẵn trên trang chủ của Garmin. Nếu sản phẩm của bạn vẫn không hoạt động bình thường sau khi sử dụng các phương thức này, hãy liên hệ với cơ sở dịch vụ được ủy quyền của Garmin ở quốc gia bạn mua hàng hoặc làm theo hướng dẫn trên trang chủ của Garmin để có dịch vụ bảo hành. Ngoài ra, bạn phải sao lưu tất cả dữ liệu (bao gồm tệp đa phương tiện, cài đặt thiết bị, lịch sử, vị trí ưa thích hoặc tọa độ), ứng dụng và bất kỳ tài liệu nào trên sản phẩm cũng như sao lưu và xóa tất cả thông tin cá nhân của bạn. Trong quá trình bảo hành, nội dung của phương tiện lưu trữ có thể bị xóa hoặc định dạng lại và Garmin không chịu trách nhiệm về việc sao lưu dữ liệu và sự hoàn chỉnh của dữ liệu.
 11. Mua hàng trực tuyến: sản phẩm được mua qua các trang mạng trực tuyến sẽ không được hưởng giảm giá hoặc các ưu đãi đặc biệt khác từ bảo hành của Garmin. Garmin không chấp nhận kiểm chứng chứng minh mua hàng trực tuyến. Để có được dịch vụ bảo hành, phải có bản gốc hoặc bản sao biên lai bán hàng từ nhà bán lẻ ban đầu. Garmin sẽ không thay thế các thành phần bị thiếu từ bất kỳ gói hàng nào được mua thông qua các trang mạng mua hàng trực tuyến.
 12. Mua hàng quốc tế: Các nhà phân phối quốc tế có thể cung cấp bảo hành riêng cho các thiết bị mua ngoài quốc gia của bạn tùy theo quốc gia. Nếu có thể, bảo hành này được cung cấp bởi nhà phân phối trong nước và nhà phân phối này cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho thiết bị của bạn. Bảo hành của nhà phân phối chỉ có giá trị trong khu vực phân phối nhất định.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến Garmin tại :

Văn phòng tư vấn/hỗ trợ

Đường dây nóng miễn phí : 120886013

Thời gian làm việc : thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, 09:00-17:00

Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ

Email hỗ trợ: [email protected]