Đơn giản hóa cách đo wifi nhà mình đang mạnh hay yếu.

Bạn đang băn khoăn không biết wifi nhà mình có mạnh hay không? Cách sau đây sẽ giúp bạn biết chính xác con số wifi nhà bạn đang ở mức nào.

Cách kiểm tra xem hàng xóm có xài wifi “chùa” nhà bạn?

Nếu mạng wifi chậm bất thường, sau khi đã kiểm tra các nguyên nhân kỹ thuật phổ biến, thử ngay cách dưới đây để kiểm tra xem hàng xóm có xài wifi "chùa" nhà bạn!