4 cách xử lý mật khẩu khỏi tài liệu PDF trên Windows 10

Để bảo vệ và ngăn chặn những hành vi truy cập trái phép tài liệu PDF cá nhân, cách an toàn nhất chính là đặt mặt khẩu cho tài liệu PDF. Tuy nhiên, nếu bạn không biết mật khẩu của tập tin ấy thì sao?  Dưới đây sẽ là những mẹo nhỏ giúp bạn gỡ bỏ mật khẩu khỏi những tài liệu này.