Công bố 25 password phổ biến nhất thế giới 2017

Công bố 25 password phổ biến nhất thế giới 2017, bất ngờ với vị trí số 1

Thói quen quản lí mật khẩu của người dùng ngày nay vẫn khá sơ xài, tạo nhiều lỗ hỏng bảo mật. Các nhà nghiên cứu bảo mật vẫn tiếp tục than thở với những lựa chọn đặt mật khẩu tệ hại như “123456”.