Dọn rác và tăng tốc cho Mac OS

Mac OS là một hệ điều hành với nhiều điểm mạnh. Đối với nhiều người, một khi đã dùng Mac thì sẽ không còn muốn quay về Windows hay Linux nữa. Tuy nhiên, cũng như Windows, theo thời gian, Mac sẽ chậm dần. Đây là lúc bạn phải dọn rác và tối ưu hệ điều hành này.