4 điều cần làm trước khi nâng cấp iOS 10.3.2 mới của Apple

Có rất nhiều lý do để cân việc có nên cài đặt iOS 10.3.2 trên thiết bị của bạn (đặc biệt nếu bạn chưa cài đặt iOS 10.3.1 hoặc iOS 10.3). Cùng nghe chuyên gia FPT Services nhắc nhở các điều cần làm trước khi bạn tiến hành cài đặt iOS 10.3.2 trên iPhone, iPad hoặc iPod .