Đã có thể gửi tin nhắn SMS từ máy tính đến smartphone Android, và đây là cách thực hiện

Android Messages là ứng dụng nhắn tin miễn phí được Google phát triển cho nền tảng Android, cho phép người dùng gửi tin nhắn SMS từ máy tính đến smartphone Android , bao gồm đọc, soạn và gửi các tin nhắn SMS, tin nhắn đa phương tiện (MMS)...