Cuộc chiến giữa Intel và AMD, Intel chứng tỏ rằng AMD “còn non và xanh lắm”

Mặc dù dành lời ngợi khen cho AMD vì đang "thu hẹp dần khoảng cách", Intel vẫn khẳng định các dòng CPU của mình mới là tốt nhất cho đối tượng game thủ, đồng thời mang một loạt kết quả đánh giá CPU ra khoe khoang.

Chỉ với một con chíp mà Intel bị AMD đánh cho tan tác.

Ai có thể ngờ rằng chỉ với một con chíp Ryzen 7 3700X mà intel đã bi AMD đánh cho tan tác. Itel nên thực hiện công tác chuẩn bị đi là vừa.