Hướng dẫn thiết lập mạng Wi-Fi ưu tiên trong Windows 10

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập thứ tự ưu tiên cho mạng Wi-Fi để sóng sánh lúc nào cũng “căng đét”:

1. Các bạn mở cửa sổ lệnh nâng cao CMD hoặc PowerShell với tài khoản Admin và gõ (copy/paste) vào dòng lệnh sau: netsh wlan show profiles.

Lệnh này sẽ hiển thị tất cả các kết nối được liên kết với laptop của bạn.

2. Các kết nối này xuất hiện theo thứ tự ưu tiên. Chúng ta muốn thay đổi thứ tự này thì nhập lệnh sau đây: netsh wlan set profileorder name = “AsUs” interface = “Wi-Fi” priority = 1

Lưu ý: AsUs là tên của mạng Wi-Fi mà chúng ta muốn ưu tiên. Các bạn hãy thay thế tên này bằng tên mạng mà bạn muốn đổi.

3. Bây giờ bạn có thể mở Networks và sẽ thấy rằng kết nối được thiết lập quyền ưu tiên đã lên vị trí đầu tiên.